IHR: Bilagslønn

Plangruppen skal utarbeide et forslag til standardiseringstiltak som sikrer tilstrekkelig kvalitet og reduserer ressursbruken innenfor området. To sentrale kvalitetskriterier er korrekt lønnsutbetaling til rett tid og systemstøtte slik at samme lønnsbilag ikke må registreres flere ganger.

Gjennomføring

Plangruppen har avsluttet sitt arbeid, og gjennomføring av tiltak vil skje i linjen.

Om prosjektet

Kartlegging av nåsituasjon

Prosjektfaser

  1. Standardisering av prosess (påbegynt)
  2. Standardisering av roller og ansvar (avventer styrets innstilling)
  3. Utvikling av standard systemstøtte (påbegynt)

Fremdriftsplan

  • Oktober 2012: Forslag til fase 2, standard roller og ansvar innen bilagslønn, presenteres på styremøtet

Status

  • Vi forbereder nå pilotering av nytt regelverk, maler og rutiner tilknyttet dagens papirflyt
  • Pilotering påbegynnes til høsten

Kontakt

Prosjektleder
Johnny Frivoll (e-post)

Prosjekteier
Ellen Johanne Caesar