IHR: Eksternfinansierte prosjekter

Plangruppen skal utarbeide forslag til oppfølging av eksternfinansiert virksomhet som sikrer at UiO har kontroll med finansiering, utvikling og resultater av denne virksomheten.

Om prosjektet

Status i prosjektet

Sluttrapport IHR-EFV - formelt avsluttet 30.06.2013. Arbeidet videreført som eget prosjekt EFV-V.

  • Arbeidsgruppe 5 - Behovsanalyse - avsluttet
  • Arbeidsgruppe 6 - Organisering og arbeidsdeling - ikke startet.

Neste møte

Neste møte er forløpig ikke tidfestet

Arbeidsdokumenter

Kontakt

Midlertidig sekretariat:

Jan Thorsen

E-post:

jan.thorsen@admin.uio.no

Telefon:

415 73 778 (Jan Thorsen)