IHR: Roller og ansvar adminstrative nivåer

Prosjektet skal medvirke til at UiO når målet om om å komme frem til en effektiv og profesjonell administrasjon som bidrar til å øke det interne økonomiske handlingsrommet for forskning og utdanning.

Om prosjektet

Plangruppen for roller og ansvar har kartlagt årsaker til at organisering av UiOs administrative tjenester ikke fungerer optimalt. Gruppen avsluttet sitt arbeid i juni 2012 med notatet "Fordeling av roller og ansvar i UiOs administrasjon - alternative muligheter for organisering". (pdf)

Dokumentet ble sendt på høring høsten 2012. Styret behandlet saken på sine møter  23.oktober 2012 og 12. mars 1213.

Etter styrets vedtak er arbeidet videreført i de tre prosjektene:

 

Kontakt

Seniorrådgiver Bente Hennie Strandh

Telefon
22855445 / 99225848

E-post
b.h.strandh@admin.uio.no