IHR: SA 5 - Ny organisering av Sentraladministrasjonen

Ny organisering av Sentraladministrasjonen ble vedtatt av UiOs styre 17. juni 2013. Arbeidet er nå gjennomført og den nye organisasjonen ble iverksatt 1. januar 2014.

Beskrivelse av avdelingene og enhetene finnes her: http://www.uio.no/om/organisasjon/los/