IHR: USIT 3.0 – Organisasjonsutvikling av USIT

USIT 3.0 skal utarbeide ny funksjons- og bemanningsplan for USIT. Arbeidet bygger på det omfattende analyse- og kartleggingsarbeidet som ble utført i 2011 i regi av prosjektet “USIT 2.0 – Organisasjonsutvikling av USIT

Prosjektet er ledet av IT-direktøren og skal utvikle arbeidsproseser, ledelse, samarbeid på tvers, kompetanse, kultur og ledelse i tillegg til ny organisasjonsstruktur.

Formål

 • Prosjektets første formål er å sikre at organisasjonen er en medspiller rundt utvikling på UiO, på alle områder der IT spiller inn
 • Prosjektets andre formål er å sikre at USIT, på vegne av UiO, på en god måte ivaretar våre oppgaver i oppdragsvirksomheten generelt og som vertskap for utvikling av systemer for UH-sektoren spesielt
 • Prosjektets tredje formål er å sikre at vi fortsetter å ha en organisasjon som fungerer godt internt og finner utviklingstiltak på de områdene organisasjonen trenger å forbedres

Status i prosjektet

 • 1. januar 2013 ble ny organisasjonsstruktir for USIT iverksatt.
 • USIT er organisert i tre underavdelinger og Seksjon for utvikling av nasjonale systemer (SUN)
  • Underavdeling for IT-drift med tre seksjoner og 13 undergrupper
  • Underavdeling for virksomhetstjenester med fire seksjoner og ni grupper
  • Underavdeling for stab og støtte med IT-direktøtens stab og Seksjon for interne støttetjenester

Kontakt

Telefon:

22852520
95029973

E-post:
lars.oftedal@usit.uio.no