IHR: Studieadministrasjon

Det studieadministrative feltet gjennomgås som en del av prosjektet "Internt handlingsrom – administrativ utvikling ved UiO". Målet er forenkling, spesialisering, standarisering og tydelig ansvarsdeling mellom de tre nivåene ved UiO: sentraladministrasjon, fakultet og institutt.

Gjennomføring

Plangruppen har avsluttet sitt arbeid, og gjennomføring av tiltak vil skje i linjen.

Kontakt

Jenny Nornes plangruppeleder

Gry Anita Hemsing dokumentarist

E-post:
ihrstudier-kontakt@admin.uio.no (mottakere er plangruppeleder og dokumentarist)

Organisering