Prosjekt digital kanalstrategi

Det er våren 2019 gjennomført en vurdering av viktige utfordringer ved kommunikasjonsarbeidet ved UiO, hvor det er uttrykt behov for en overordnet plan for hvordan UiO skal kombinere og prioritere ulike kanaler. Kanalstrategien skal bidra til å få en mer brukervennlig, kostnadseffektiv og forutsigbar informasjonsflyt og kommunikasjon gjennom å spesifisere prinsipper for utvikling og videre målbilde. Prosjektet drives fra Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt, og pågår høsten 2019.

Delprosjekter

Kontakt

Prosjekteier: Kommunikasjonsdirektør Berit Kolberg Rossiné

Prosjektleder: Rådgiver Hildegunn Lunden, Tlf: 926 06 099, epost: hlunden@trifid.no

 

 

Styringsgruppe

Lars Oftedal (IT-direktør)

Hanna Ekeli (avdelingsdirektør Avd. for studieadm.) 

Steinar Hafto Myre (seksjonssjef, Det juridiske fakultet)

Julie Øybø (seksjonssjef, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet)

Liv Dalen Tennøe (seksjonssjef, Avd. for kommunikasjon og samfunnskontakt)

 

Møter

13 des.
13:30, Møterom 8 (1008), LSH