Admission

Mål

Profesjonalisere opptaksinformasjonen på uio.no og gi søkerne en mer brukervennlig måte å finne ut av hvordan søke opptak til master ved UiO.

Gevinster bør være følgende:

 • Få færre søknader fra folk som ikke har sjanse til å komme inn
 • Få bedre dokumenterte søknader fra søkere som er kvalifisert
 • Redusere antall henvendelser til kontaktpunkter
 • En forbedret brukeropplevelse av søknadsprosessen (først og fremst delen før søknadsweb)
 • Redusert tid til vedlikehold av søknadsinformasjon

Målgrupper

Norske og utenlandske potensielle søkere til våre masterprogram

Overordna tidsplan 2017/2018

Hva  Tidsrom
Tidlig mai 2017

Oppstart og planlegging

Mai - juni 2017

Kartlegging, testing

August-oktober 2017

struktur, konseptutvikling og testing

November 2017 - januar 2018

Teknisk utvikling, prototyping og grovtesting av inngangsveier, plassering av veileder og navigasjon

februar-mars 2018 Tekstredigering, ferdigutvikle alle dokumentmaler, bestemme innhold på og plassering av sentrale sider, brukertesting
april 2018

Ferdigstilling

april - august 2018 Delvis utrulling?

Organisering av prosjektet

 • Prosjekteier: Elisabeth J. Lackner i SKS og Camilla Haugland i SOT
 • Prosjektansvar på UiO: Tine B. Søreng, SOT (fra februar 2018), Hege Svanes SKS (til februar 2018)

Prosjektgruppe

Fra UiO

 • Terje Lynnebakken (SKS)
 • Hege Svanes (SKS)
 • Tine B. Søreng (SOT)
 • Birgitte Eikeseth (SOT)
 • Sven Høgdahl (USIT)
 • Monica Stamnes (USIT)

Fra Netlife

 • Chris Atherton