Rammeverk for prosessforbedring

Veileder i hvordan du planlegger og gjennomfører arbeid med forbedring av en arbeidsprosess eller tjeneste

Prosessforbedring

  • Prosessforbedring bygger på innsikten at det er saksbehandlerne og sluttbrukerne av prosesser som sitter med innsikt i prosessenes utfordringer og forbedringspotensiale. Hovedarbeidet i fasene nåsituasjon og ønsket situasjon foregår derfor gjennom kartlegging av sluttbrukernes behov og workshops med ansatte som utfører arbeidet i det daglige. 
  • Forbedring av arbeidsprosesser og tjenester styres gjennom tydelige faser med definerte roller, ansvar og aktiviteter. Fasene ligger fast mens bruk av maler og verktøy må tilpasses de planlagte prosessforbedringene eller tjenestene. 

Maler og verktøy

Prosessfaser