English version of this page

Rammeverk for prosessforbedring

På disse sidene finner du en veiledning til hvordan du kan planlegge og gjennomføre arbeid med forbedring av en arbeidsprosess eller tjeneste.

Utgangspunktet for prosessforbedring er at de som jobber med prosessene og brukere (for eksempel studenter, forskere, undervisere) er de som sitter med innsikt og kunnskap. De kjenner til hvilke utfordringer og forbedringspotensiale som kan være til stede. Rammeverket legger derfor opp til at hovedarbeidet i fasene nåsituasjon og ønsket situasjon foregår gjennom kartlegging av brukeres behov og arbeid i workshops. I workshopene deltar ansatte som utfører arbeidet i det daglige.

Et sentralt prinsipp i rammeverket er at forbedring av arbeidsprosesser og tjenester skal styres gjennom tydelige faser med definerte roller og ansvar. Til hver fase er det beskrevet hovedaktiviteter, hvem som er involvert og hvilke aktiviteter som skal gjennomføres. Fasene i rammeverket ligger fast. Bruk av maler og verktøy må tilpasses de planlagte prosessforbedringene eller tjenestene etter behov. 

 

    Kontakt

    For råd, veiledning og støtte til prosessforbedring, kontakt LOS-Prosjektstøtte