Maler og verktøy

Styringsmaler

Prosessrammeverket består av noen obligatoriske maler for styring av prosessforbedringene som tilpasses omfang og detaljeringsgrad etter behov. Disse malene setter rammen for arbeidet og skal sikre dialog og forankring mellom prosessleder og prosesseier underveis.

Verktøy

Vi har laget regier og samlet noen enkle verktøy for prosessforbedring som hjelp til å forberede og gjennomføre workshops. Her finner du både verktøy for kartlegging og analysering av dagens situasjon og verktøy for forbedring av arbeidsprosesser og tjenester, som du kan benytte i arbeidet med ulike typer prosesser.

Maler for planlegging og gjennomføring

Her finner du de mest sentrale maler og verktøy for planlegging, identifisering av risikoer, interessenter og kommunikasjonsplan

Publisert 9. mai 2018 13:08 - Sist endret 12. nov. 2020 16:29