English version of this page

Rammeverk for små og mellomstore administrative prosjekter

UiOs rammeverk for små og mellomstore administrative prosjekter er en tilpasning av den fellesstatlige prosjektveiviseren forvaltet av Digitaliseringsdirektoratet (digdir.no).

Faser og roller i prosjektstyring

To sentrale prinsipper i rammeverket er å styre prosjekter gjennom tydelig definerte roller og ansvar, og gjennom definerte faser med beslutningspunkter som markerer overgangen fra en fase til den neste. Samspillet mellom prosjektleder og prosjekteier er en viktig suksessfaktor for god prosjektgjennomføring.

Les mer om hva som kjennetegner et prosjekt, prinsipper for god styring, nøkkelroller og ansvar.

Kontakt

For råd, veiledning og støtte til prosjekter, kontakt LOS-Prosjektstøtte

Digdirs prosjektrammeverk