Maler og verktøy

Prosjektstyringsmaler

Prosjektrammeverket består av fem obligatoriske prosjektstyringsmaler som tilpasses det enkelte prosjekt.

Verktøy og dreiebøker

Prosjektrammeverket legger ingen føringer på bruk av verktøy, og prosjektledere står fritt til å velge etter behov. Denne oversikten har eksempler på noen av de mest sentrale verktøyene som brukes i prosjekter.

Publisert 13. jan. 2016 10:14 - Sist endret 23. okt. 2019 11:34