Radonmåling i UiOs bygninger

Om radonmålinger og tiltak ved UiO

Vi har målt radonnivåene i våre bygninger, og iverksetter tiltak der det er påkrevet.

Pågående radonmålinger

Her finner du status for pågående og planlagte radonmålinger i bygninger på UiO.

Radondokumentasjon

Her finner du dokumentasjon på radonsituasjonen i alle UiOs eide og leide bygninger, samt boliger.

Hva er radon?

Hva er radongass, hvor farlig er det, og hvilket nivå er ønskelig?

Radon på Tøyen

Hos Naturhistorisk museum på Tøyen har det vært spesielle utfordringer med radon.

Kontakt

Prosjektleder:
John Helge Stensrud
Eiendomsavdelingen