Radonmåling i UiOs bygninger

Om radonmålinger og tiltak ved UiO

Vi har målt radonnivåene i våre bygninger, og iverksetter tiltak der det er påkrevet.

Pågående radonmålinger (xls)

Status for pågående og planlagte radonmålinger i bygninger på UiO.

Målingsresultater

Resultatene av radonmålinger i UiOs eide og leide bygninger.

Hva er radon?

Hva er radongass, hvor farlig er det, og hvilket nivå er ønskelig?

Radon på Tøyen

Hos Naturhistorisk museum på Tøyen har det vært spesielle utfordringer med radon. Les om status.

Kontakt

Frode Meek, Eiendomsavdelingen