Ressursplanlegging for utdanningsvirksomheten

Om prosjektet

UiO ønsker å få ett felles digitalt verktøy til ressursplanlegging for utdanningsvirksomheten ved UiO. Prosjektet Ressursplanlegging av utdanningsvirksomheten skal spesifisere krav til et slikt verktøy, og anskaffe eller få utviklet det.

Prosjektet skal videre anbefale forvaltnings- og registreringspraksis med tanke på å få heldigitalisert prosessen rundt planlegging av undervisning og såkalt undervisningstimeregnskap.

Prosjektet skal kjøre pilot med en eller flere enheter på valgt verktøy og anbefalt forvaltnings- og registreringspraksis.

Mål for prosjektet

  • Levere en digital tjeneste som enhetene ønsker å bruke
  • Levere gode oversikter basert på god datakvalitet
  • Minimere manuelle registreringer i planlegging av undervisning
  • Spare tid for enhetsledelse og studieadministrasjon
  • Bedre datakvalitet til oversikter og færre feilregistreringer
  • Ikke behov for skyggeregnskap for at  undervisningsplanleggingen skal gå opp

Prosjektgruppe

Styringsgruppe