Eierskap og forvaltning av undervisningsrom

Samarbeidsprosjekt på tvers av SADM, USIT, EA, LINK, UB og fakultetene.

Målsetning og prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal kartlegge og vurdere ulike modeller for romeierskap og forvaltning av undervisningsrom. I dette arbeidet skal det legges til rette for økt undervisningskvalitet og effektiv bruk av ressurser på tvers av UiO.

Standardisering av utstyr, prinsipper for god bruk, brukerstøtte og etableringen av utvalgte moderne undervisningsrom er noen hovedområder i dette arbeidet.

Møter og arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Bakgrunn for prosjektet

Dagens situasjon med redusert kapasitet og krav til utstyr for å gjennomføre digital- og hybridundervisning har igjen aktualisert utfordringene knyttet til undervisningsrom.

Organisering av prosjektet

Prosjektet er sammensatt av en kjernegruppe og en utvidet prosjektgruppe bestående av deltagere fra SADM, USIT, EA, LINK, UB og fakultetene.