English version of this page

UiO: Strategi 2030 - høring

Hvilken rolle skal Universitetet i Oslo ta i årene som kommer? Hva skal være våre viktigste ambisjoner? Hvordan skal universitetet møte utfordringene i Norge og verden? Strategi 2030 er på høring i perioden 1. oktober - 1. november 2019.   

Høringsutkast

Gi innspill til høringen- NB FRIST UTLØPT

Vi anbefaler at du engasjerer deg i høringen på din enhet. Har du egne innspill i tillegg? Send inn via nettskjema

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer