English version of this page

Strategi 2030

Hvilken rolle skal Universitetet i Oslo ta i årene som kommer? Hvordan skal forskning og utdanning innrettes for å møte utfordringene i Norge og verden? Må universitetet jobbe på nye måter? 

Universitetsstyret har bestilt en kort strategi som skal virke fra 2020 frem mot 2030. Vårsemesteret 2019 fikk hele UiO mulighet til påvirke retning og innhold gjennom innspill, møter og arbeidsverksteder. Dekanene og universitetsstyret diskuterte i juni innretningen og rektor Svein Stølen og prorektor Gro Bjørnerud Moe summerer opp i sin blogg her. Høstsemesteret 2019 blir det høringsprosess med mål om vedtak i styremøtet 3. desember.

Kontakt

La din stemme bli hørt!

I utviklingen av Strategi 2030 har du flere muligheter til å påvirke. Til høsten vil et utkast til strategien bli sendt på høring.

Tankesmierapporter og innspill

Her kan du se tankesmienes rapporter og alle innkomne innspill til Strategi 2030 våren 2019 samlet. 

Perspektiver

Etter diskusjoner med dekangruppen og universitetsstyret ble det identifisert fem perspektiver:

Strategifaser