Aktuelt

Bildet kan inneholde: sosial gruppe, team, begivenhet, samfunnet, eiendom.
Publisert 21. juni 2019 14:14

For å lykkes må vi jobbe med å fjerne interne barrierer og utvikle mer fleksible arbeids- og organisasjonsformer.

Publisert 26. apr. 2019 19:10

Tusen takk til alle dere som har engasjert dere i strategiarbeidet så langt! Onsdagens innspillsmøte var inspirerende og godt, og de påfølgende arbeidsverkstedene svært nyttige i arbeidet mot styre- og dekanseminaret i juni.

Publisert 23. apr. 2019 16:04

Universitetet i Oslo er et godt europeisk universitet. Konkurransen er imidlertid hard og økende. Verden er som vi vet i rask endring. Derfor må vi hele tiden utvikle oss videre. Styret har bedt om at vi sammen utvikler en kort Strategi2030.

Publisert 15. apr. 2019 14:59

Studenter på alle nivåer bør få opplæring i formidling; UiOs campus og bygninger bør bli mer attraktive som møteplasser; det er på tide å se på alternativer til at man er ansatt, forsker og underviser ved samme enhet. Dette er noen av rådene i tanksmierapportene.

Illustrasjon: Anders Lien/UiO
Publisert 10. apr. 2019 12:36

Hvordan skal forskning og utdanning ved UiO innrettes for å møte utfordringene i Norge og verden? Velkommen til Strategiuke fra 24. til 26.april.

Publisert 28. jan. 2019 15:46

UiO er et ledende europeisk forskningsuniversitet. Vi har flere fremragende forskningsmiljøer enn noe annet norsk universitet.