Arrangementer

Her finner du arrangementer i forbindelse med Strategi 2030 i regi av UiO eller andre.

Tidligere

Bildet kan inneholde: mennesker, publikum, offentlig område, torget, menneskelig oppgjør.
Tid og sted: 30. okt. 2019 15:0016:30, Fritt Ord i Uranienborgveien 2, Oslo

Universitetene skal løse samfunnsutfordringer, utdanne arbeidskraft, og ha en helt sentral rolle i et demokratisk styresett. Men er universitetets rolle i endring? Universitetet i Oslo lager strategi for de neste ti årene og inviterer til debatt om universitetets plass i dagens samfunn. 

Bildet kan inneholde: arkitektur, bygning, kolonne.
Tid og sted: 8. okt. 2019 09:0010:30, Realfagsbiblioteket

Hvordan skal universitetet utvikle seg de neste ti årene? Hvilke mål skal vi ha for forskning og utdanning? Etter mange innspill i vår er nå Strategi 2030 klar for høring mellom 1.oktober og 1.november. Rektor Svein Stølen legger frem forslaget på møte i Realfagsbiblioteket 8.oktober.

Kom og hør mer om Strategi 2030
Tid og sted: 26. apr. 2019 12:3014:30, Domus biblioteca, Karl Johans gate 47

Har du innspill til, eller vil høre litt mer om arbeidet med Kunnskap i bruk i  Strategi 2030? 

Kom og hør mer om Strategi 2030
Tid og sted: 26. apr. 2019 08:3010:30, Domus Medica L-200

Har du innspill til, eller vil høre litt mer om arbeidet med forskning i Strategi 2030? 

Kom og hør mer om Strategi 2030
Tid og sted: 25. apr. 2019 14:0016:00, Realfagsbiblioteket

Har du innspill til, eller vil høre litt mer om arbeidet med Kunnskap i bruk i  Strategi 2030? 

Kom og hør mer om Strategi 2030
Tid og sted: 25. apr. 2019 10:0012:00, Frederikke, 2. etasje, vis-à-vis Tacoteket

Har du innspill til, eller vil høre litt mer om arbeidet med utdanning i Strategi 2030? 

Kom og hør mer om Strategi 2030
Tid og sted: 24. apr. 2019 15:3017:30, LINKEN, Georg Sverdrups hus

Har du innspill til, eller vil høre litt mer om arbeidet med utdanning i Strategi 2030? 

Kom og hør mer om Strategi 2030
Tid og sted: 24. apr. 2019 12:3014:30, Bjørnehjørnet, Vilhelm Bjerknes hus, Blindern

Har du innspill til, eller vil høre litt mer om arbeidet med forskning i Strategi 2030? 

Tid og sted: 24. apr. 2019 09:0011:00, Georg Sverdrups hus, auditorium 1

Hva er anbefalingene fra tankesmiene? Hvilke innspill er kommet så langt? Presentasjon og paneldebatt.

Tid og sted: 26. mars 2019 08:0010:00, Auditorium 3 i Sophus Bugge

Velkommen til frokostmøte om mangfold og hvilken plass mangfold bør ha i arbeidet med Strategi 2030. Prodekan Gro Bjørnerud Mo og HF-dekan Frode Helland er vertskap for frokostmøtet.  

Tid og sted: 7. mars 2019 08:3010:00, Hannah Ryggen, 10. etasje Lucy Smiths hus

Tankesmien UiO sett utenfra inviterer til åpent møte for studenter, ansatte og alle andre som ønsker å gi innspill til gruppens arbeid. Alle er velkomne!

Tid og sted: 4. mars 2019 12:3015:00, Vilhelm Bjerknes hus, Vestibylen

Nord-sør-utvalget inviterer studenter og ansatte til å diskutere UiOs arbeid med strategi 2030 i et globalt perspektiv. Hvilke valg må UiO ta for å stå trygt i universitetets grunnverdier og bidra til en bedre verden?

Tid og sted: 1. mars 2019 14:0018:30, Ole Johan Dahls hus Gaustadalléen 23 B, 0373 Oslo, Norway

Konferansen har som mål å skape engasjement rundt det som skjer på UiO. Denne konferansen er full av gode innledere som kan det å engasjere.

Tid og sted: 27. feb. 2019 15:0017:00, Realfagsbiblioteket

På møtet vil arbeidet til tankesmien så langt presenteres. Det vil være mulig å komme med spørsmål og innspill fra salen.

Tid og sted: 11. feb. 2019 08:0010:00, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus

I den strategiske satsingen på utdanning har UiO valgt å gjøre koblingen mellom forskning og utdanning til et hovedtema. Utdanningssatsingen peker på at koblingen både reflekterer UiOs historiske identitet som forskningsintensivt universitet, og at den kan stimulere til nytenkning om hvordan forskning og utdanning – vår kjernevirksomhet - kan koples på nye måter.