Strategi 2030 - En strategi for mangfold?

Velkommen til frokostmøte om mangfold og hvilken plass mangfold bør ha i arbeidet med Strategi 2030. Prodekan Gro Bjørnerud Mo og HF-dekan Frode Helland er vertskap for frokostmøtet.  

Kan UiO ha mangfold som kjerneverdi uten å bekjempe diskriminering, fordommer, økonomisk ulikhet, rigide klasseforhold, asymmetriske maktrelasjoner, kommersialisering, og privatisering av fellesgoder?

Og er akademisk frihet og solide utdanninger forutsetninger for genuint mangfold, henger universitetets mangfold sammen med den frie grunnforskningens verdier, med demokratiet som ideal og styreform?

Disse innleder og deltar i diskusjonen:

Foto: Aschehoug
Asta Busingye Lydersen er en norsk-ugandisk skuespiller, forfatter, danser og sanger. Busingye Lydersen var nestleder i Norsk kulturråd i perioden 2009-2015 og sitter i fakultetsstyret på HF som ekstern representant.
Foto: UiO

Louisa Olufsen Layne, Postdoktor - Engelskspråklig litteratur. Forsker på hvordan forfattere fra Harlem på 1920-tallet bidro i borgerrettighetskampen i USA.

Foto: UiO
Dag Øistein Endsjø, Professor - Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Forsker på temaer som religion og populærkultur, religion og menneskerettigheter, religion og politikk, religion og sted, kjønn og religion, religionsskifter, gresk religion, kristendom og udødelighetens historie i vestlig religion.
Foto: UiO
Marianne Nordli Hansen, Professor - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Forsker på blant annet sosial lagdeling, klasse og ulikhet, arbeidsmarkedsforhold, økonomisk ulikhet, eliter.
Foto: privat

Lene Auestad, filosof og forfatter. Faglige interesser omfatter fordommer som sexisme, rasisme, homofobi, antisemittisme, islamofobi og lignende.

Hver deltaker vil holde et kort innlegg, før diskusjonen åpnes og publikum inviteres til å delta.

Einar Lie (Foto: UiO)

Møtet ledes av Einar Lie, Professor - Institutt for arkeologi, konservering og historie.

Det serveres en enkel frokost fra kl 08:00, og innledningene begynner kl 08:15.

Alle interesserte er velkommen.

Eventuelle endringer i programmet blir oppdatert her.

Publisert 15. mars 2019 14:52 - Sist endret 19. mars 2019 09:07