Om prosessen

Det er sentralt i strategiarbeidet å involvere hele organisasjonen med en bred tematisk inngang.

Organisering

Gjennom tankesmienes arbeid blir strategien informert om tunge trender som berører universitetet og samfunnet, digitalisering, kobling av forskning og utdanning og samfunnets syn på universitetet hos UiO og i samfunnet som stort.Tankesmien «Digitalisering» er nylig besluttet at skal inngå i de øvrige tankesmiene.

Dekangruppen har også blitt tildelt ansvaret for et femte perspektiv som handler om utviklingen av UiO som organisasjon. Kan det være slik at ønsket endring krever nye former for organisering? Dette er ikke et nytt spørsmål, men ble blant annet løftet av rapporten fra et Strategic Advisory Board i 2014 som omtalte universitetets styringsstruktur.

Bakgrunnsgrunnlag

Figuren nedenfor skal forstås som følger:

  • Rapporter fra tankesmiene skal brukes som en forberedelse til utforming av et høringsutkast.
  • Rapportene overleveres formelt universitetsledelsen gjennom et åpent arrangement 25. april. 
  • Høringsutkastet skal føres i pennen av en skrivegruppe. Skrivegruppen skal ledes av prorektor.
  • Høringsutkastet diskuteres og utformes i dialog med dekangruppen og styret, og sendes så på ordinær høring høsten 2019.
  • Skrivegruppen justerer utkast til strategi etter høringen, og styret vedtar ny strategi –  tentativt i desember 2019.

Se også sentrale dokumenter i strategiprosessen

Publisert 18. jan. 2019 09:09 - Sist endret 15. feb. 2019 14:40