Perspektiver

Etter diskusjoner med dekangruppen og universitetsstyret ble det identifisert fem perspektiver som ble utdypet gjennom våren 2019.

For de tre første er det nedsatt tankesmier med egne nettsider. 

Publisert 3. jan. 2019 11:24 - Sist endret 24. sep. 2019 11:46