Digitalisering

Universitetet må ta i bruk de muligheter og utfordringer digitaliseringen  skaper innen forskning, utdanning og innovasjon.

For å videreutvikle vår posisjon som et europeisk ledende universitet er digitalisering ett av de mest sentrale virkemidlene. Digitalisering som tung trend er en integrert del av forskning, utdanning og innovasjon.

UiOs arbeid med digitalisering er tett knyttet til Masterplan IT. Regjeringens og Kunnskapsdepartementets strategier gir sammen med forskningen innen digitalisering på en rekke kunnskapsområder premisser for UiOs arbeid med en masterplan for IT.

Regjeringens digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor: gjennomføring av digital agenda

Se styresak om IT masterplan fra 5.2.2019.

Arbeidet med digitalisering er besluttet at skal inngå i de øvrige tankesmiene. De vil ta utgangspunkt i arbeidet som er gjort med Masterplan for universitetets IT

Publisert 15. feb. 2019 14:21 - Sist endret 21. feb. 2019 19:02