Innspill og diskusjon

Her publiseres innspill som gis til perspektivet "Digitalisering"

UiO har et redaktøransvar for det som ligger på UiO sine nettsider. Vi forbeholder oss derfor retten til å ikke publisere eller å slette ytringer som er brudd på straffeloven eller annet relevant lovverk. I dette ligger det blant annet at det ikke skal publiseres diskriminerende eller ærekrenkende utsagn om enkeltindivider, foretas kriminelle handlinger m.v.

***

UiO has editorial responsibility for the information published on our website. We therefore reserve the right to not publish or to delete statements that violate the Norwegian Penal Code or other relevant legislation. This means, among other things, that no discriminatory or defamatory statements about individuals or other criminal acts should be published.

Publisert 24. apr. 2019 15:24

Av Arnoldo Frigessi, Professor in Statistics

Publisert 15. apr. 2019 13:40

Av: Alexander Refsum Jensenius, Førsteamanuensis, RITMO/IMV

Publisert 12. apr. 2019 14:49

Fra Jemima García-Godos, Undervisningsleder - samfunnsgeografi,

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Publisert 9. apr. 2019 14:02

Av: Arnt Maasø, Førsteamanuensis, Institutt for medier og kommunikasjon

Publisert 2. apr. 2019 10:06

Fra: Nord-sør-utvalget ved UiO

 

 

Publisert 18. mars 2019 15:41

Av: Paul Wenzel Geissler