Koble forskning og utdanning

Styrking av koblingen mellom forskning og utdanning er hovedtema for den utdanningssatsingen som universitetsstyret vedtok i februar 2018. Arbeidet i tenketanken skal bidra til en klarere forståelse av hvordan koblingen forskning og utdanning bør håndteres i en ny strategi.

Mandat og medlemmer

Tankesmiens kjernegruppe består av:

Tankesmien skal:

 • Bidra til en klarere forståelse av hvordan koblingen forskning og utdanning bør håndteres i en ny strategi. Herunder hvordan tverrfaglighet og kunnskap i bruk kan bidra til å realisere UiOs utdanningsambisjoner.
 • Innhente erfaringer og kunnskap fra relevante aktører og miljøer.
 • Engasjere og mobilisere UiOs ansatte til å gi diskusjon og innspill. Organisere minst én åpen møtearena der temaet kobling av forskning og utdanning diskuteres. Dokumentere resultatene fra diskusjonene.
 • Lage en rapport som skal fungere som kunnskaps- og diskusjonsgrunnlag i prosessen frem mot Strategi 2030.

   

 • Mandat for arbeidet
 • Tidsplan
 • Rapport fra tankesmiens arbeid
  • Vedlegg med hovedpunkter fra tankesmiens møter med studenter og ansatte

Aktuelle dokumenter

Internsider

Har du innspill?

Har du innspill? Se mulighetene du har.

Les og kommenter på innkomne innspill

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer