Åpent møte: Kobling av forskning og utdanning

I den strategiske satsingen på utdanning har UiO valgt å gjøre koblingen mellom forskning og utdanning til et hovedtema. Utdanningssatsingen peker på at koblingen både reflekterer UiOs historiske identitet som forskningsintensivt universitet, og at den kan stimulere til nytenkning om hvordan forskning og utdanning – vår kjernevirksomhet - kan koples på nye måter.

Nye koblinger kan tenkes å styrke de kunnskaper og ferdigheter våre kandidater skal utvikle gjennom å ta en utdanning ved UiO – ikke minst knyttet til kompleks problemløsing og kritisk tenkning. Samtidig kan nye koblinger også stimulere til nyskapende forskning og muligheter for å utvikle nye problemstillinger og forskningstemaer.  

Koblingen forskning og utdanning vil også stå sentralt i arbeidet med å utforme UiOs Strategi 2030. Vi inviterer derfor til et åpent møte der formålet er å belyse sammenhenger mellom forskning og utdanning. Hvordan settes forskning og utdanning i sammenheng innenfor dagens utdanninger? Hva er utfordringene, hva er gevinstene? Hvor viktig er koblingen for UiO i årene som kommer? 

 

Program

08.00 – 08.15 Kaffe og velkommen

08.15 – 09.00 Eksempler på forskning- og utdanningskoblinger ved UiO:

  1. «Story of a paper». Presentasjon av et undervisningstiltak for bachelor og masterstudenter i Geofag (MN). Ved førsteamanuensis Mattias Lundmark og førstebibliotekar Edina Pózer.
  2. «Prosjektforum» - praksis som koblingsarena? Ved professor Lars Erik Kjekshus, OLA-programmet (SV)
  3. Ferdigheter og kompetanseutvikling i utdanning og forskning – samme sak? Presentasjon av arbeidet med å styrke ferdigheter og kompetanse i jus-studiet. Ved studiedekan Erling Hjelmeng (JUS)

    Eystein Gullbekk (universitetsbibliotekar, UB) veileder oss gjennom presentasjonene.


    Kort spørsmåls- og avklaringsrunde

09.05 – 09.45 Paneldebatt: Hvordan tenke kobling forskning – utdanning i strategi 2030?

I panelet: Finn-Eirik Johansen, forskningsdekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Reidar Schei Jessen UiODoc, Nina Hoel (studiedekan ved Det teologiske fakultet), Maria Utheim (undervisningsleder Institutt for medievitenskap, HF)
Debatten fasiliteres av Bjørn Stensaker (senterleder LINK)

09.45 Veien videre og avrunding. Ved dekan Aud Tønnessen (TF)

 

Arrangementet vil bli strømmet.

Publisert 1. feb. 2019 11:21 - Sist endret 11. feb. 2019 12:19