Innspill og diskusjon

Her publiseres innspill som tankesmien kobling av forskning og utdanning mottar. Det er også mulig å kommentere de ulike innspillene.

UiO har et redaktøransvar for det som ligger på UiO sine nettsider. Vi forbeholder oss derfor retten til å ikke publisere eller å slette ytringer som er brudd på straffeloven eller annet relevant lovverk. I dette ligger det blant annet at det ikke skal publiseres diskriminerende eller ærekrenkende utsagn om enkeltindivider, foretas kriminelle handlinger m.v.

***

UiO has editorial responsibility for the information published on our website. We therefore reserve the right to not publish or to delete statements that violate the Norwegian Penal Code or other relevant legislation. This means, among other things, that no discriminatory or defamatory statements about individuals or other criminal acts should be published.

Publisert 29. apr. 2019 09:23

Av: Ingerid Straume, leder av Akademisk skrivesenter, Universitetsbiblioteket.

Publisert 15. apr. 2019 09:07

Av: Hans Didrick Birkeland Kruse på vegne av Realistlista og Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg (MNSU)

Publisert 11. apr. 2019 11:01

Av: Alexander Refsum Jensenius, Førsteamanuensis, RITMO/IMV

Publisert 10. apr. 2019 12:45

Av: Ole Andre Solbakken, På vegne av Klinisk Fagavdeling ved Psykologisk Institutt

Publisert 10. apr. 2019 09:15

Av: Marte Blikstad-Balas, ILS, UiO

Vi bør jobbe mer med spennende vurderingsformer, slik vi har gjort med det svært spennende engelskemnet på master som får nydelig omtale av NOKUT her :

https://soundcloud.com/nokutpodden/den-om-medforsking-som-vurderingsform

 

Og vi bør jobbe mer med autentiske data fra ulike fremtide yrker, slik vi har gjort med analysepraksis på ILS der studentene fordyper seg i klasseromsdata over fem hele dager: https://www.uv.uio.no/ils/om/aktuelt/aktuelle-saker/2018/analysepraksis.html

Publisert 9. apr. 2019 13:39

Av: Bjarne Skov, Seniorrådgiver ved Det humanistiske fakultet

Flere høyt rangerte institusjoner som vi liker å sammenligne oss med, har etablerte systemer for "undergraduate research", noen steder (eksempel: St Andrews) kan bachelorstudenter knytte seg til en vitenskapelig ansatts prosjekt og gjøre litteraturgjennomganger eller annet som bidrar til prosjektet, andre steder (Rutgers University) kan studentene skrive innlegg til undergraduate tidsskrifter og konkurrere om priser for beste artikkel. Dette bidrar til å åpne studentenes øyne for verdien av å selv gjøre forskning, og UiO kan fange opp talenter på et tidlig tidspunkt.

Publisert 2. apr. 2019 13:30

Fra: Reidar Maliks, professor ved IFIKK, Det humanistiske fakultet

 

Jeg foreslår at Strategi 2030 legger vekt på at vitenskapelig ansatte skal ha undervisningsfrihet fordi det kan skape en verdifull kobling mellom forskning og utdanning. Med undervisningsfrihet menes at den som gir undervisningen skal ha et selvstendig faglig ansvar for innhold og opplegg (se Universitets og høyskoleloven § 1-5). Undervisningsfrihet skiller seg fra det mer vage idealet om forskningsbasert undervisning, slik det ble formulert i Strategi 2020.

Publisert 2. apr. 2019 09:46

Av: Innspill utarbeidet av undertegnede medarbeidere i Avdeling for forskningsadministrasjon og Avdeling for Studieadministrasjon. Vi mener innspillet er relevant for alle tankesmiene. 

Publisert 1. apr. 2019 15:46

Fra: Nord-sør-utvalget ved UiO

 

Publisert 1. apr. 2019 15:43

Fra: Scholars at Risk komiteen ved UiO

 

Strategi 2030 bør eksplisitt si at UiO vil videreutvikle sitt arbeid for å styrke og beskytte akademisk frihet nasjonalt og internasjonalt og utvide arbeidet med å beskytte forskere og studenter som på grunn av konflikt eller undertrykkende politiske forhold hindres i å utøve sin akademiske frihet.

Publisert 21. mars 2019 20:35

Fra Lisbeth M. Brevik, Det utdanningsvitenskapelige fakultet

I et nytt masteremne i engelskdidaktikk får studentene roller som forskningsassistenter i det pågående videoprosjektet LISE – Linking Instruction and Student Experiences. Resultatet presenteres på en prøveforelesning.

Publisert 19. mars 2019 14:42

Fra Tore Bjørnland, det odontologiske fakultet

Man må vurdere insentiver for undervisere.

Publisert 13. mars 2019 12:22

Fra: Paul Wenzel Geissler,  SAI, UiO

Just a small comment from a committee humanities/social science person:

Although in our disciplines research (including student and graduate student research) has traditionally been highly individualised, and scholarly autonomy been a central criterion of student evaluation, I do believe that much can be learned from the sciences' operation by way of research groups and laboratories.

Publisert 12. mars 2019 09:21

Fra Geir Ulfstein og Andreas Føllesdal,  Co-directors PluriCourts

 

Vi mener fremdeles at det må bli mye lettere ved UiO å tilby forskningsundervisning på tvers av fakultetsgrensene.

Publisert 8. mars 2019 12:23

Fra Kristine Bjartnes, nestleder SAIH

 

Vi ønsker å dele våre tanker når det kommer til de ulike områdene som skal adresseres i ny 10-årig strategi, spesielt hvilke trender vi ser at berører universitetet og samfunnet i dag, koblingen mellom forskning og utdanning, og universitets rolle i samfunnet. 

Publisert 25. feb. 2019 23:02

Fra Janicke Cecilie Liaaen Jensen

Avdeling for kirurgi og oral medisin, Odontologisk fakultet 

Jeg etterlyser en satsing på helse og aldring i Strategi 2030.

 

Publisert 20. feb. 2019 12:28

Fra Hans Didrick Birkeland Kruse

Leder MN Studentutvalg og Fakultetstyrerepresentant studenter MN

UiO sitt største bidrag til samfunnet utenfor er på mange måter studentene som tar utdanningen sin her, og gjennom den erfaringen de tar med seg fra UiO og ut i verden har vi et stort potensiale.

Publisert 20. feb. 2019 09:33

Fra Gisle Hellsten, Leder av Karrieresenteret ved UiO

Jeg ønsker å melde min inn interesse for å spille inn viktigheten av å dekke karrierebegrepet og karrieretjenester i den nye strategien som skal utformes.

Publisert 19. feb. 2019 21:42

Input to the work group ‘Research-based education at UiO’

by Crina Damşa, Associate Professor, Department of Education and LINK

I am sending this input with this hope that it can contribute to clarifying some of the terminology used in the discussion of research-based learning at UiO, and to provide some framing from the perspective of research on teaching and learning, especially.