Satsing på helse og aldring

Fra Janicke Cecilie Liaaen Jensen

Avdeling for kirurgi og oral medisin, Odontologisk fakultet 

Jeg etterlyser en satsing på helse og aldring i Strategi 2030.

 

Det norske samfunn står ovenfor en stor aldersmessig endring som kommer til å koste lanngt mer enn det finnes offentlige midler til å dekke. Om det ikke tas drastiske grep, kommer dette ytterligere til å styrke klasseskillet i fremtiden. For at det offentlige skal kunne dekke merkostnader forbundet med denne populasjonsendringen, trengs nye tanker og fremtidsperspektiver. I dag legges det stor vekt på å finne ny og kostbar behandling for store sykdomsgrupper som kreft og hjerte-karsykdommer. Pasientene krever å nyttiggjøre seg denne forskningen og de stadig dyrere personligtilpassede medikamentelle regimene som tilbys. Prislappen for dette kommer etterhvert til å bli formidabel.

Det må en grunnleggende holdningsendring til i forhold til hvordan vi ser på våre eldre. Vi må se på dem som en ressurs, og de må tilbys et tilrettelagt samfunn for sunn og aktiv aldring. Danmark har gått langt i den retning ved å satse storstilt på et senter for sunn aldring. UiO kan med letthet, og bør benytte muligheten til å inkludere sunn aldring som en viktig del av Strategi 2030. Her kan man gripe aktivt inn og tilrettelegge for at forebyggelse av sykdom fremfor behandling blir den nye trenden for våre eldre. 

Det er allerede foretatt strategiske tverrfaglige grep om behandling ved UiO. SAMPRAX der studenter fra farmasi, odontologi, ernæring, medisin, psykologi og geriatrisk sykepleie møter pasienter sammen, kan med fordel styrkes. Et lignende tiltak kunne igangsettes vis a vis forebygging av sykdom og satsing på sunn og aktiv aldring med samarbeid mellom profesjonsfagene og ernæring i tillegg til elementer som filosofi, samfunnsfaglige perspektiver og idrettsfag. Ved et slikt tverrfakultært engasjement kunne UiO med sin Strategi 2030 bidra positivt under temaene «koblingen forskning og utdanning» og «tunge trender», men de må sees under ett! 

Publisert 25. feb. 2019 23:02 - Sist endret 25. feb. 2019 23:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere