Tunge trender - Nils Henrik von der Fehr (SV)

UiO ønsker å ha en strategi som svarer på utviklingstrekkene og behovene som finnes i samfunnet i dag og i fremtiden. Som en del av utarbeidelsen til ny UiO-strategi er det derfor nedsatt en gruppe til å identifisere tunge trender i samfunnet.

Tankesmiens medlemmer

  • Nils-Henrik von der Fehr (leder), dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet,
  • Morten Dæhlen, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet
  • Anne Danielsen, professor ved Det humanistiske fakultet
  • Kristin Clemet, daglig leder Civita
  • Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet
  • Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia

Tankesmien skal:

  • Beskrive tunge trender i samfunnet som på en eller annen måte vil påvirke Universitetet i Oslo.
  • Tydeliggjøre hvilke strategiske valg UiO vil bli stilt overfor i fremtiden og mulige implikasjoner de ulike valgene kan ha.
  • Organisere ett åpent møte der temaet tunge trender diskuteres. Dokumentere resultatet fra det åpne møtet.
  • Lage en rapport som skal fungere som kunnskaps- og diskusjonsgrunnlag i prosessen frem mot Strategi 2030. Utkast til rapport skal være klart 22. mars 2019

Tankesmien tar blant annet utgangspunkt i denne samlingen med trender i sitt arbeid.

Les rapporten fra Tunge trenders arbeid (12.04.19) pdf

Kontakt tankesmien

Har du innspill?

Har du innspill? Se mulighetene du har for å komme med innspill.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer