Innspill og diskusjon

Her publiseres innspill som er kommet til tankesmien "Tunge trender"

UiO har et redaktøransvar for det som ligger på UiO sine nettsider. Vi forbeholder oss derfor retten til å ikke publisere eller å slette ytringer som er brudd på straffeloven eller annet relevant lovverk. I dette ligger det blant annet at det ikke skal publiseres diskriminerende eller ærekrenkende utsagn om enkeltindivider, foretas kriminelle handlinger m.v.

***

UiO has editorial responsibility for the information published on our website. We therefore reserve the right to not publish or to delete statements that violate the Norwegian Penal Code or other relevant legislation. This means, among other things, that no discriminatory or defamatory statements about individuals or other criminal acts should be published.

Publisert 15. apr. 2019 09:03

Av: Susann Andora Biseth-Michelsen, leder Studentparlament

Publisert 10. apr. 2019 13:27

Av: Ole Andre Solbakken, På vegne av Klinisk Fagavdeling ved Psykologisk Institutt

Publisert 2. apr. 2019 10:05

Fra: Nord-sør-utvalget ved UiO

 

 

Publisert 2. apr. 2019 09:45

Av: Innspill utarbeidet av undertegnede medarbeidere i Avdeling for forskningsadministrasjon og Avdeling for Studieadministrasjon. Vi mener innspillet er relevant for alle tankesmiene. 

Publisert 1. apr. 2019 14:31

Av: Scholars at Risk-komiteen ved UiO

Publisert 14. mars 2019 15:12

Av: Paul Wenzel Geissler Professor - Sosialantropologisk institutt

Publisert 14. mars 2019 15:03

Av: Janicke Cecilie Liaaen Jensen, professor Institutt for klinisk odontologi (IKO)

Publisert 12. mars 2019 10:16

Av: Kristine Bjartnes, nestleder i SAIH, Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond. Nedenfor innlegget som ble holdt av Nord-sør- utvalget om Strategi 2030 i et globalt pespektiv

Publisert 11. mars 2019 11:09

Av Mariel Støen, Professor - Senter for utvikling og miljø