UiO sett utenfra – Håkon Glørstad (KHM)

Mandat

  • Konkretisere hva som menes med utenfrablikket
  • Vurdere det materialet som allerede finnes
  • Eventuelt supplere
  • Gi korte, endringsorienterte anbefalinger på denne bakgrunn til hvordan UiO skal jobbe med sine eksterne relasjoner

Hva er oppgavene til tankesmien UiO sett utenfra?

Tankesmien skal utarbeide en kort rapport som skal redegjøre for viktige trekk i hvordan UiO oppfattes av andre. På dette grunnlaget skal rapporten gi anbefalinger inn til arbeidet med strategi 2030 om hvordan UiO bør arbeide strategisk for å styrke samfunnsengasjementet og hvordan UiO skal bli et mer utadrettet universitet.

Hvordan arbeides det i tankesmien? 

Tankesmiens emneområde er både vidtrekkende og ikke minst ekstrovert og det sier seg selv at dette ikke er spørsmål som UiO kan besvare internt. Samtidig er emnet så bredt og blikkene så mange at arbeidet med å undersøke emneområdet må tilrettelegges både for å lykkes med en meningsfull dialog og for å prioritere hvilke tema som skal forfølges i det videre strategiarbeidet. Det er derfor dannet en arbeidsgruppe av UiO-ansatte som arbeider for å tilrettelegge dialogen. 

Det finnes en rekke rapporter og utredninger om UiO fra de siste 20 årene som tar for seg dette tema. Gruppen har sett nærmere på disse og særlig den siste evalueringen gjort i 2015 – Build a ladder to the stars.

Dialogen med omverdenen struktureres etter tre hovedspor, nemlig UiOs verdigrunnlag, UiO som et utadrettet universitet og UiO i en lokal, nasjonal og global kontekst.

Rapport

Les rapport fra arbeidsgruppen "UiO sett utenfra" (pdf, 14.04.19)

Kontakt tankesmien

  • Leder: Håkon Glørstad (KHM)
  • Sekretær: Elisabeth Lackner (Avdeling kommunikasjon og samfunnskontakt-LOS)

Har du innspill? 

Se mulighetene du har.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer