Åpent møte UiO sett utenfra

Tankesmien UiO sett utenfra inviterer til åpent møte for studenter, ansatte og alle andre som ønsker å gi innspill til gruppens arbeid. Alle er velkomne!

Agenda Åpent møte

  0830 - 0900: Innledning v/ Håkon Glørstad, tankesmiens leder

  - Foreløpige funn og resultater

  - Oppsettet av tankesmiens rapport så langt 

  0900 - 0945: Gruppeoppgaver

  0945 - 1000: Oppsummering

  Det blir enkel servering med kaffe og rundstykker. Kan du ikke delta? Gi dine innspill til prosessen her!

  Introduction will be held mainly in Norwegian, with summaries in English. Group work in Norwegian and English. 

  Tankesmien UiO sett utenfra har følgende mandat

  • Konkretisere hva som menes med utenfrablikket
  • Vurdere det materialet som allerede finnes
  • Eventuelt supplere
  • Gi korte, endringsorienterte anbefalinger på denne bakgrunn til hvordan UiO skal jobbe med sine eksterne relasjoner
  Publisert 27. feb. 2019 11:43 - Sist endret 5. mars 2019 21:49