Utvikling av UiO som organisasjon

UiO er med sine 30 000 studenter og 7000 ansatte en stor, mangfoldig og kompleks organisasjon. Hvordan skal vi utvikle organisasjonen de neste ti årene for å fortsatt ha fremragende utdanning og grensesprengende forskning?

Den akademiske friheten er grunnleggende og vi må ha en styringsstruktur som legger til rette for det. Det er også viktig å ha en sterk disiplinær faglig organisering, samtidig som vi legger til rette for mer tverrfaglig forskning for å løse fremtidens utfordringer. Vi ønsker at kunnskapen vår skal bli tatt mer i bruk både nasjonalt og internasjonalt.

Organisasjonsstrukturen har vært diskutert tidligere i blant annet rapport fra Strategic advisory board (Sab) og et utvalg ledet av Arild Underdal.

UiO har de siste årene gjort flere grep for å bidra til mer tverrfaglige satsinger, tydeliggjøre utviklingen av enheter gjennom utviklingssamtaler mellom rektorat og dekanater, mer satsing på å koble forskning og utdanning, økt satsing på å få kontakt mot arbeidsliv, næringsliv og internasjonale mijøer, få til en helhetlig personalpolitikk, samt at digitalisering griper inn i hvordan vi organiserer arbeidet (se perspektivet om digitalisering)

Vi må nå i strategien frem til 2030 tilpasse organisasjonen til de veivalgene som tas, samtidig som vi skal bevare viktige kvaliteter ved organisasjonen.   

Kom med innspill til viktige veivalg for organisasjonen her.            

 

Publisert 22. feb. 2019 15:26 - Sist endret 27. feb. 2019 10:16