Innspill og diskusjon

Her publiseres innspill som gis til perspektivet "Utvikling av UiO som organisasjon" og "andre innspill".

UiO har et redaktøransvar for det som ligger på UiO sine nettsider. Vi forbeholder oss derfor retten til å ikke publisere eller å slette ytringer som er brudd på straffeloven eller annet relevant lovverk. I dette ligger det blant annet at det ikke skal publiseres diskriminerende eller ærekrenkende utsagn om enkeltindivider, foretas kriminelle handlinger m.v.

***

UiO has editorial responsibility for the information published on our website. We therefore reserve the right to not publish or to delete statements that violate the Norwegian Penal Code or other relevant legislation. This means, among other things, that no discriminatory or defamatory statements about individuals or other criminal acts should be published.

Publisert 14. mai 2019 08:35

Av: Avdeling for forskningsadministrasjon og Avdeling for studieadministrasjon

Malena Bakkevold, Marit Egner, Torbjørn Grønner, Karen Crawshaw Johansen, Trine Merete Kvernmo, Anette Løken, Gøril Mellem, Guri Vestad, Tine Tång Engvik, Helene Johansen, Tone Sindre Hoff, Kristine Stærfelt, Sara Ullerø.

Publisert 14. mai 2019 08:32

AV: Nordområdeutvalget ved UiO; Brit Lisa Skjelkvåle (MN, leder), Jøran Idar Moen (MN), Olav Schram Stokke (SV), Ulrike Spring (HF), Alla Pozdnakova (Jus), Gro Birgit Ween (KHM), Hans Arne Nakrem (NHM), Kristine Aall Knudsen og Trine Merete Kvernmo (sekretariat)

Publisert 10. mai 2019 10:38

Innspill til Strategi 2030 på vegne av faglig og administrativt ansatte med ansvar for tverrfaglige bachelorprogram

Publisert 10. mai 2019 10:36

Av: Tatsiana Komissarova, Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Publisert 7. mai 2019 10:01

Av: Erik Stänicke, Ole Jacob Madsen og Helene Aarseth, Psykologisk institutt og STK

Publisert 7. mai 2019 10:00

Av: Anne-Gunn Thyrum Nilsen, Instiutt for helse og samfunn

Publisert 15. apr. 2019 09:01

Av: Susann Andora Biseth-Michelsen, leder Studentparlament

Publisert 11. apr. 2019 10:53

Av: Alexander Refsum Jensenius, Førsteamanuensis, RITMO/IMV

Publisert 11. apr. 2019 08:38

AV; Hege Lynne hovedverneombud ved UiO og på vegne av vernetjenesten ved UiO

Publisert 9. apr. 2019 13:54

Av: Bjarne Skov, Det humanistiske fakultet

Publisert 9. apr. 2019 13:49

Av: Arnt Maasø, Førsteamanuensis, Institutt for medier og kommunikasjon

Publisert 1. apr. 2019 12:13

Av: Inger Egebakken, Den internasjonale sommerskole

Publisert 1. apr. 2019 12:09

Av: Nita Kapoor, Direktør ved Den internasjonale sommerskole

Publisert 27. mars 2019 10:04

Av Lene Auestad, innlegg på frokostseminaret om mangfold i Strategi 2030 26.mars.

Publisert 22. mars 2019 13:57

Av: Elise Lystad På vegne av Fagutvalget ved Institutt for Informatikk

Publisert 11. mars 2019 12:00

Av: Mariel Aguilar-Støen, Professor - Senter for utvikling og miljø

Publisert 11. mars 2019 10:43

Av Arnoldo Frigessi, Professor - Department of Biostatistics, University of Oslo

Publisert 11. mars 2019 08:52

AV:  Anne Margit Arntzen, SMN

Publisert 4. mars 2019 11:46

Av Christian-Emil Smith Ore