Oppfølging av Strategi 2020 basert på rapporten fra Strategic Advisory Board (SAB)

Om prosjektet

  • Strategic Advisory Board (SAB) ble oppnevnt av rektor Ole Petter Ottersen i november 2012. SABs oppgave var å gi råd om hvordan UiO skal nå målene i Strategi 2020.
  • SAB leverte rapporten «Build a Ladder to the Stars» (pdf) i august 2014. UiOs styre har vedtatt at rapporten skal følges opp innenfor de fire områdene nedenfor.

Høring om forslag til organisasjons- og beslutningsstruktur

Universitetsstyret ønsket å høre hva enkeltpersoner og ledelsen på ulike organisasjonsnivåer ved UiO mener om forslagene som er lagt frem i rapporten fra SAB-gruppe 4: En organisasjons- og beslutningsstruktur som understøtter UiOs strategiske mål (pdf). Fristen var 25. mai 2016.

Arbeidsgrupper

Innspill

Har du innspill eller kommentarer til oppfølgingen?

Møter

Ingen kommende arrangementer