Arbeidsgruppe for organisasjons- og beslutningsstruktur

Arbeidet ledes av professor Arild Underdal.

Mandat

Mandat for arbeidet  (V-sak 4)

Medlemmer

Vara

  • Svend Davanger, professor Basalmed./MED (vara oppnevnt av fagforeningene)
  • Yngve Hafting, senioringeniør IFI/MN (vara oppnevnt av fagforeningene)

Møteplan 2015 - 2016

Dag/Dato Kl Møtelokale Merknad  
Tirsdag 18. august 12.00-15.00 Styrerommet, 10. etg, Lucy Smiths hus    
Tirsdag 8. september 11.00-16.00 Professorboligen, UiO, sentrum deler av møtet disponeres til høring med interessegrupper  
Tirsdag 29. september 11.00-16.00 Professorboligen, UiO, sentrum deler av møtet disponeres til høriing med interessegrupper  
Tirsdag 20. oktober Avklares senere Avklares senere Seminar med universitetsstyret  
Tirsdag 10. november 12.00-15.00 Styrerommet, 10. etg, Lucy Smiths hus    
Tirsdag 8. desember 12.00-15.00 Møterom 6, 10. etg, Lucy Smiths hus

 

 
Mandag 11. januar 2016 09.00-16.00 Styrerommet, 10. etg, Lucy Smiths hus    
Mandag 25. januar 2016 09.00-13.00 Styrerommet, 10. etg, Lucy Smiths hus    
Tirsdag 9. februar 2016 09.00-13.00 Styrerommet, 10. etg, Lucy Smiths hus    
Mandag 15. februar 2016 09.00-16.00 Styrerommet 10. etg, Lucy Smiths hus Mulig møtelokalet blir endret, og at møtet må forlenges i tid  

 

Publisert 7. mai 2015 13:51 - Sist endret 12. jan. 2016 13:52