UiOs Styringskart

UiOs Styringskart ble lansert i Universtitetets ledergruppe i november 2009.

Styringskartet er en web-portal som har til formål å knytte ledelsesspesifikk informasjon til de ulike nivåer og enheter ved UiO.

Her vil du blant annet finne UiOs årshjul, strategiske dokumenter, analyser i tillegg til resultat-indikatorer på forskning, utdanning, organisasjon og økonomi. 

Fokus fremover vil bli å gjøre styringskartet  relevant for flere og med flere oppdateringer i løpet av året. 

En ny versjon av styringskartet er nå under utvikling og ventes klar i løpet av våren 2010. 

Funksjonalitet under utvikling er:

  • Automatisk genererte økonomirapporter med mulighet for innleggelse av ledelseskommentarer
  • Fakultetene får egne styringskart (årshjul og resultat-indikatorer på forskning, utdanning, organisasjon og økonomi)
  • Nye resultatindikatorer på personal og organisasjon. 

Styringskartet er i første omgang tilgjengelig for diverse ledergrupper ved UiO.

Gå til styringskartet

 

Publisert 7. jan. 2009 10:42 - Sist endret 9. okt. 2015 17:43