Tableau økonomi-prosjektet

Dagens rapporteringsverktøy holder på å fases ut av leverandøren, og vi har derfor valgt Tableau som nytt rapport- og analyseverktøy ved UiO. Tableau er et verktøy med flere og utvidede muligheter for sammenstilling og visualisering av økonomidata. Første fase vil implementers høsten/våren 2017.


Mål for prosjektet

Målet med prosjektet er å erstatte den informasjonen som er tilgjengelig i dagens webrapporter med nye rapporter og dashboards i Tableau. Fokus vil være på brukernes informasjonsbehov samt å utnytte de mulighetene som finnes i det nye verktøyet.

Hva er Tableau og hva vil det bidra med ved UiO?

Tableau er et verktøy som er godt egnet innen analyse og visualisering av ulike typer data og det vil gi UiO:

  • et mer fleksibelt og brukervennlig grensesnitt
  • bedre tilrettelagt og målrettet tilgang på relevant informasjon
  • større grad av selvbetjening

Implementering av Tableau ved UiO

Vi har delt informasjonsbehovet i ulike fagområder, og vil ta for oss ett og ett fagområde. Vi ønsker å involvere brukere fra ulike enheter i designen og testingen av de nye rapportene. I tillegg ønsker vi å ha superbrukere ved hver enhet som vil kunne utvikle egne rapporter til enheten samt støtte brukerne på egen enhet.

Under er en oversikt over når de ulike fagområdene skal rulles ut.

Hva betyr dette for deg som bruker?

Dette vil medføre at den informasjonen man i dag finner i webrapportene vil hentes i et annet verktøy. Det vil gjennomføres opplæring for alle som skal benytte verktøyet.

Superbrukere

Hver enhet har egne superbrukere som er ansvarlig for opplæring på egen enhet, følger opp spørsmål internt og er kontaktperson på enheten. Superbrukeren vil også få mulighet til å utvikle og publisere egne rapporter for sin enhet. Oversikt over superbruker på din enhet finner du her.

Publisert 5. sep. 2016 14:06 - Sist endret 20. mai 2019 10:51