UiO: Forskerstøtte

Illustrasjon: Hanne Baadsgaard Utigard, UiO.

Hovedmålet for prosjektet UiO: Forskerstøtte er å utvikle bedre og mer koordinert forskerstøtte så det blir enklere for forskerne å konkurrere om eksterne forskningsmidler og drifte forskningsprosjektene. Prosjektet bygger videre på Prosjekt: Bedre forskerstøtte.

Mandat

Kurspilot

Høsten 2017 ble det gjennomført en kurspilot for forskningsrådgivere og prosjektøkonomer ved MN, SV og JUS.

Kontakt

Linn Kristin Stølan (prosjektleder)

Prosjektgruppen

Fagsamling 05.12.16

Fagsamlingen samlet forskerstøtten ved UiO for første gang. 160 forskningsrådgivere og prosjektøkonomer var samlet.

Arbeidsdeling mellom LOS og enhetene

En matrise som viser arbeidsdelingen mellom LOS og enhetene på nivå 2 ble ferdigstilt 21.04.17