Om arkivtjenesten

Arkivtjenesten ved UiO omfatter en arkivledelse og lokale arkiver knyttet til universitetets forskjellige enheter.

Organisasjon

Arkivledelsen

Arkivleder og Seksjon for forvaltning av elektronisk saksbehandling og dokumentasjon       (eSak)     (eSak) har, med grunnlag i Arkivloven med forskrifter og UiOs organisatoriske oppbygning, det faglige ansvaret for å utvikle arkivtjenesten ved UIO, samt ansvar for å føre tilsyn med de lokale arkivene.

Delarkiver

UiO har 13 lokale delarkiver ved fakulteter, museer og tilsvarende enheter. Delarkivene har ansvaret for lokale rutiner og den daglige arkivdriften ved sine respektive enheter. Hvert delarkiv blir ledet av en arkivansvarlig.

Retningslinjer og rutiner

Sentrale retningslinjer og rutiner

Lokale rutiner

Det finnes også lokale rutiner for enkelte enheter. For mer informasjon om disse, kontakt det lokale delarkivet.
 

Publisert 13. nov. 2015 12:44 - Sist endret 12. sep. 2019 15:26