Delarkiver ved andre enheterUB - Arkivet ved Universitetsbiblioteket

Arkivansvarlig: Tor-Audun Kræmer-Olsen

Telefon: (228) 5 63 24

E-post: postmottak@admin.uio.no

Arkiv for:

 • HumSam-biblioteket
 • Juridisk bibliotek
 • Medisinsk bibliotek
 • Realfagsbiblioteket

STK - Arkivet ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

Arkivansvarlig: Liv Sæther

Telefon: (228) 5 89 30

Faks: (228) 5 89 50

E-post: postmottak@stk.uio.no

SUM - Arkivet ved Senter for utvikling og miljø

Arkivansvarlig: Terje Røysum

Telefon: (228) 5 87 95

E-post: postmottak@sum.uio.no

LOS - Arkivet ved UiO: Ledelsen og støtteenheter

Arkivansvarlig: Tor-Audun Kræmer-Olsen

Nettside: Arkivplan for Arkiv LOS

Telefon: (228) 5 63 24

E-post: postmottak@admin.uio.no

Arkiv for:

 • Universitetsledelsen
 • Avdeling for administrativ støtte
 • Avdeling for fagstøtte
 • Avdeling for personalstøtte
 • Eiendomsavdelingen
 • Enhet for bedriftshelsetjeneste
 • Enhet for helse, miljø og sikkerhet
 • Enhet for intern administrasjon
 • Enhet for intern revisjon

USIT - Arkivet ved Universitetets senter for informasjonsteknologi

Nettside: Arkivet ved USIT

Arkiv for: 

 • Universitetets senter for informasjonsteknologi
Publisert 8. sep. 2015 13:33 - Sist endret 31. okt. 2019 08:13