Arkivet ved HF-fakultetet

Ekspedisjonstid 10:00 - 14:30

  • Telefon: 228 44478
  • E-post: postmottak@hf.uio.no
  • Rom 212, 2. etasje i Niels Treschows hus
  • Fax: 228 44460

Ansatte