Offentlighet og innsyn

Innsynsbegjæringer som kommer på e-post til arkivet videresendes ansvarlig saksbehandler med kopi til dennes leder.

 

Eksempler på unntak fra innsyn

  • Dokumenter med taushetsbelagte opplysninger
  • Dokumenter som er under bearbeidelse og ikke gir et riktig inntrykk av saken.
  • Dokumenter i forbindelse med vurdering av søkere i tilsettingssaker

Se sentrale sider for mer informasjon.

 

 

 

 

.

Publisert 3. mai 2010 14:28 - Sist endret 15. mars 2017 13:16