Hva gjør delarkivene?

Delarkivene har følgende oppgaver:

  • Journalføring og fordeling av post og e-post
  • Daglige driftsoppgaver, primært i ePhorte
  • Veiledning av saksbehandlere i faglige spørsmål om arkivering
  • Superbrukere i ePhorte
  • Bistand med å utvikle og vedlikeholde rutiner for saksbehandling
  • Kvalitetssikring av offentlig journal
  • Rådgivning i forbindelse med innsynsbegjæringer
  • Håndtering og framfinning av eldre arkivsaker (før 18.2.2008)

Oversikt over alle delarkivene ved UiO

Publisert 21. mars 2017 12:21 - Sist endret 21. mars 2017 12:28