Arkivet ved Det juridiske fakultet

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Domus Academica (Urbygningen), rom 013

Karl Johans gate 47

Epost postmottak@jus.uio.no
Postadresse

Postboks 6706

St. Olavs plass 5

0130 OSLO

Ansatte

Gunnar Hartvig Arkivansvarlig (228) 45587
Kristin Koren Viksjø Arkivar (228) 45588