Delarkivet ved Kulturhistorisk museum

Arkivet er lokalisert i Fredriksgate 2, 1. etg. Som resten av universitetet bruker vi, på lik linje med fakultetene, ePhorte som elektronisk arkiv- og saksbehandlingssystem.

Overordnet mål for KHMs arkiv: Forvalte og tilgjengeliggjøre informasjon og dokumentasjon fra museets virksomhet fra 1811 og frem til i dag. Dette medfører at all relevant saksdokumentasjon må journalføres.

Arkivets oppgaver

 • Behandle og fordele all inngående post og e-post til KHM
 • Journalføre innkommende post og kvalitetssikre saker og journalposter i ePhorte
 • Kvalitetssikre offentlig journal, som offentligjøres hver tirsdag på universitetets nettsider
 • Yte brukerstøtte i ePhorte
 • Bidra til at ePhorte skal bli et effektivt verktøy for saksbehandlere (ansatte) ved KHM, ved å rettlede i faglige spørsmål om arkiv og system
 • Utvikle rutiner for saksbehandling i ePhorte
 • Oppbevare og finne frem i eldre saker og dokumenter (fra før 18.02.2008 - før ePhorte)
 • Rådgivning ifht innsynsbegjæringer og hjelpe ved spørsmål om innsyn og offentlighet

Arkivsamlinger

 • Administrativt arkiv
 • Topografisk arkiv
 • Prosjektarkiv
 • Fotoarkiv
 • Middelalderarkiv
 • Etnografisk arkiv
 • Myntkabinettets arkiv
 • Runearkiv
 • Tegningsarkiv
 • Avisklipparkiv
 • Databaser

Arkivplan

Arkivplan for Kulturhistorisk Museum

Publisert 24. sep. 2015 14:46 - Sist endret 15. juni 2020 08:45