Arkivet ved UiO: Ledelsen og støtteenheter (Arkiv LOS)

Arkiv LOS har det daglige ansvaret for at arkivarbeidet i LOS blir utført i henhold til lover og regler som gjelder for offentlige arkiv. I samarbeid med saksbehandlerne i LOS lager vi rutiner for hvordan saker skal dokumenteres og behandles i ePhorte. Kontakt oss på 22 85 63 24 eller postmottak@admin.uio.no.

Rutiner ved LOS-enhetene

Avdeling for administrativ støtte

Avdeling for forskningsadministrasjon

Avdeling for personalstøtte