Arkivet ved UiO: Ledelsen og støtteenheter (Arkiv LOS)

Arkiv LOS har det daglige ansvaret for at arkivarbeidet i LOS blir utført i henhold til lover og regler som gjelder for offentlige arkiv.

I samarbeid med saksbehandlerne i LOS lager vi rutiner for hvordan saker skal dokumenteres og behandles i ePhorte.

Kontakt oss på telefonnummer 22 85 63 24 eller på e-postadressen postmottak@admin.uio.no

Kontakt