Arkivtjenesten ved MN-fakultetet

Besøksadresse

Fysikkbygningen Øst 

Sem Sælandsvei 24 

0371 Oslo

Rom 261

Epost

postmottak@mn.uio.no

Telefon

Åpent fra 09:00 - 14:30

22 85 67 04