Arkivtjenesten ved MN-fakultetet

Kontakt

Fysikkbygningen, østfløyen
Sem Sælands vei 24 
0371 Oslo
Rom 261

E-post: postmottak@mn.uio.no

Telefon: 22 85 67 04
Åpent fra 09:00 - 14:30