Arkivet ved SV-fakultetet og UiO Energi

Kontaktinformasjon

Besøk Eilert Sundts hus, blokk B, Rom 437
Post

SV-arkiv

Postboks 1084
Blindern
0317 OSLO

Epost

postmottak@sv.uio.no

postmottak@energi.uio.no

Videokonferanse/møte Det tilbys brukerstøtte i Zoom og Teams. Møtetidspunkt kan avtales med Toralf i Outlook

Ansatte

Toralf Nystøyl  arkivansvarlig 228 57373
Karl Kristian Hoseth Nilsen førstekonsulent 228 54114

Informasjon om endring av rutiner i forbindelse med koronaviruset

I forbindelse med at Universitetet er stengt på grunn av koronaviruset er det redusert postfordeling ved UiO og sortering og skanning av post er redusert til et par ganger i uken. Vi oppfordrer derfor om å sende og motta dokumenter digitalt så langt det er mulig.

SV-arkivet har i den forbindelse opprettet et nettskjema for å kunne motta sensitive dokumenter på en sikrere måte. Se følgende nettside: Sikker dokumentmottak

Arkivet har hjemmekontor, men kan nås per telefon (Toralf har viderekoblet telefonnummer) epost eller videokonferanse/møte.