Arkivet ved Det teologiske fakultet

Kontaktinformasjon:

Heidi Anita Opsahl

E-post: postmottak@teologi.uio.no

Hva gjør arkivet?

  • Regelmessig journalføring av post og e-post
  • Daglige driftsoppgaver, primært i ePhorte
  • Rettlede saksbehandlere i faglige spørsmål om arkiv
  • Kvalitetssikring av offentlig journal
  • Superbruker i ePhorte

Arkivplan

TFs arkivplan med rutiner for spesifikke sakstyper

 

Publisert 8. sep. 2015 13:28 - Sist endret 9. okt. 2015 17:44