Arkivet ved UV-fakultetet

Overordnet mål for UV- fakultetets arkiv: Å gjøre UV- fakultetets saksdokumenter tilgjengelige for omverdenen. Dette medfører at all relevant administrativ saksdokumentasjon må journalføres.

Rom 342 Helga Engs hus

Åpningstider: 09.00 - 15.00

Kontaktinformasjon: E-post: postmottak@uv.uio.no

Telefon : 228 - 44427

Arkivplan

Arkivplanen gir oversikt over fakultetets historikk og organisering, dagens arkivrutiner og gir en total oversikt over fakultetets arkivmateriale.

Ansatte

Isabel Salinas

 

Hva gjør arkivet

  • Journalføring og fordeling av post og e-post
  • Daglige driftsoppgaver, primært i ePhorte
  • Veiledning av saksbehandlere i faglige spørsmål om arkivering og saksbehandling
  • Superbrukere i ePhorte
  • Bistand med å utvikle og vedlikeholde rutiner for saksbehandling
  • Kvalitetssikring av offentlig journal
  • Rådgivning i forbindelse med innsynsbegjæringer
  • Håndtering og framfinning av eldre arkivsaker (før 18.2.2008)